Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chuyên viên tư vấn giải pháp tài chính (Có tuyển Fresher/ Intern)

Tư vấn và triển khai các giải pháp lập kế hoạch ngân sách, tính toán chi phí lợi nhuận và hợp nhất báo cáo tài chính. • Planning & budgeting • Profitability and Cost Management. • Financial Management