Dịch vụ thuê ngoài
Today, in the context of severe competition, companies are now facing second-to-none pressure from the market. Survivors and high performers are those who outperform competitors by cutting costs while at the same time maintaining high level of customer services

Thuê ngoài tác nghiệp (BPO)

Business Process Outsourcing (BPO) là thuê một đối tác thứ ba bên ngoài giúp doanh nghiệp thực hiện một công việc cụ thể như Quản trị nhân sự, Quản trị quan hệ khách hàng, điều hành chuỗi cung ứng...Có nhiều cách nói khác nhau về BPO, trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”, “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê ngoài tác nghiệp”. Điều này cho phép các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. BPO cũng được hiểu như một công cụ kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho các hạng mục công việc mà công ty cần.

 

Tất cả các doanh nghiệp đang chịu một áp lực rất lớn để làm được nhiều việc hơn với chi phí ít hơn trong khi các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp đang phân chia sự tập trung của họ giữa quy hoạch chiến lược và hoạt động hàng ngày, rất khó để có thể làm tốt được cả hai. Để tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, các bạn có thể thuê một đối tác bên ngoài cung cấp các dịch vụ để quản lý hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như hỗ trợ CNTT (IT Support), quy trình thanh toán, chăm sóc khách hàng, nhập dữ liệu ... Lợi ích của phương pháp có thể nhìn thấy ngay như gia tăng hiệu quả làm việc, chi phí thấp hơn, tiếp cận với kỹ năng quan trọng, sự đổi mới về công nghệ và chất lượng dịch vụ cao hơn, tất cả đều tăng cường khả năng cạnh tranh tổng thể của công ty. Với dịch vụ BPO chúng tôi, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí điều hành và quản lý, các sản phẩm dịch vụ mới được cung cấp nhanh hơn, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, và tăng cường tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Dịch vụ BPO của chúng tôi kết hợp chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh doanh, hoàn thiện hơn các quy trình xử lý nghiệp vụ hàng ngày, áp dụng các công nghệ tiên tiến với sự gia tăng hỗ trợ của nhiều đối tác. Chúng tôi luôn luôn làm việc với một sự cẩn thận cao và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn trong khi vẫn biết cách tận dụng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Kết quả là quy trình làm việc rất hợp lý và đạt mức độ số một về nâng cao hiệu quả, gia tăng năng suất.

 

Các dịch vụ BPO chúng tôi cung cấp:

 

  • Customer Relationship & Contact BPO
  • Financial & Accounting BPO
  • Supply Chain BPO
  • Procurement BPO
  • Manufacturing BPO