6 giai đoạn chính của kế hoạch triển khai ERP

24/04/2024

6 giai đoạn chính của kế hoạch triển khai ERP

Việc triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) có thể là một công việc phức tạp ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của doanh nghiệp, do đó, việc lên một kế hoạch triển khai thật cẩn thận đóng vai trò rất quan trọng. Chia nhỏ kế hoạch triển khai thành các

Xem thêm

Blockchain là gì và các ứng dụng nổi bật của blockchain

12/01/2024

Blockchain là gì và các ứng dụng nổi bật của blockchain

Blockchain là gì? Blockchain, hay Công nghệ chuỗi khối, là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, phi tập trung, được sử dụng để lưu trữ và truyền tải thông tin một cách an toàn và minh bạch. Với công nghệ blockchain, thông tin được lưu trữ và truyền tải trong các khối

Xem thêm

Chuyển đổi số ngành xăng dầu

08/12/2023

Chuyển đổi số ngành xăng dầu

Chuyển đổi số đang cách mạng hóa cách thức vận hành và cải thiện đáng kể toàn bộ chuỗi giá trị của ngành xăng dầu. Các công ty trong ngành đang phải nỗ lực thích ứng với những thách thức và cơ hội mới của thị trường với nhiều biến động này. Để duy trì

Xem thêm

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

29/11/2023

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đã được phê duyệt. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ. Doanh nghiệp được

Xem thêm

Phân biệt số hóa và chuyển đổi số

22/11/2023

Phân biệt số hóa và chuyển đổi số

Số hóa và chuyển đổi số thường được dùng như từ đồng nghĩa nhưng thực tế không phải vậy. Việc hiểu sai bản chất của hai thuật ngữ này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trên hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Hãy cùng phân biệt số hóa và chuyển

Xem thêm

Xu hướng chuyển đổi số ngành Tôn Thép

17/11/2023

Xu hướng chuyển đổi số ngành Tôn Thép

Tôn Thép là một trong những ngành công nghiệp lõi của nền kinh tế, đóng vai trò cơ bản trong việc định hình thế giới hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiến bộ khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như ngày nay, ngành Tôn Thép phải chấp nhận bắt nhịp cùng

Xem thêm