Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

SAS (Statistical Analysis System) là một bộ phần mềm phân tích dữ liệu và quản lý thông tin doanh nghiệp, thường được sử dụng cho các phân tích nâng cao, phân tích kinh doanh và các tác vụ quản lý dữ liệu khác nhau. SAS cung cấp một loạt các phần mềm và ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu, thống kê, kinh doanh và tài chính, quản lý rủi ro, quản lý nguồn nhân lực, khai thác dữ liệu, và nhiều lĩnh vực khác.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

 • Base SAS – Thủ tục cơ bản và quản lý dữ liệu
 • SAS / STAT – Phân tích thống kê
 • SAS / GRAPH – Đồ họa và trình bày
 • SAS / OR – Nghiên cứu hoạt động
 • SAS / ETS – Phân tích chuỗi thời gian và kinh tế lượng
 • SAS / IML – Ngôn ngữ ma trận tương tác
 • SAS / AF – Cơ sở ứng dụng
 • SAS / QC – Kiểm soát chất lượng
 • SAS / INSIGHT – Khai thác dữ liệu
 • SAS / PH – Phân tích thử nghiệm lâm sàng
 • SAS/ JMP – phân tích thống kê

Lợi ích

Phân tích mạnh mẽ và đa dạng

SAS cung cấp một loạt các tính năng phân tích, bao gồm phân tích chiều hướng, phân tích hồi quy, phân tích hồi quy logistic và phân tích tuyến tính đa biến.

Dễ sử dụng và tự động hóa

SAS có thể tự động hóa các quy trình phân tích và giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.

Tích hợp linh hoạt

SAS có thể tích hợp với nhiều loại dữ liệu và có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.