Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Business Process Outsourcing (BPO) là thuê một đối tác thứ ba bên ngoài giúp doanh nghiệp thực hiện một công việc cụ thể như Quản trị nhân sự, Quản trị quan hệ khách hàng, điều hành chuỗi cung ứng…Có nhiều cách nói khác nhau về BPO, trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”, “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê ngoài tác nghiệp”. Điều này cho phép các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. BPO cũng được hiểu như một công cụ kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho các hạng mục công việc mà công ty cần.

Giới thiệu chung

Dịch vụ

Các dịch vụ BPO chúng tôi cung cấp:

  • Customer Relationship & Contact BPO
  • Financial & Accounting BPO
  • Supply Chain BPO
  • Procurement BPO
  • Manufacturing BPO

Lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Khi hợp tác với các công ty thuê ngoài thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không mất phí đào tạo và trả lương cho nhân viên chuyên môn cao mà vẫn có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn của công ty.

Linh hoạt

Hỗ trợ doanh nghiệp điều hướng chiến lược để phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế. Tránh rơi vào thế bị động khi trở thành doanh nghiệp đi sau thời đại.

Tăng lợi thế cạnh tranh

Nguồn nhân lực của SSG dồi dào và có nghiệp vụ chuyên môn cao. Nhờ vậy mà có thể tiếp thu và lắng nghe phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Sau đó thay đổi sản phẩm sao cho ngày càng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Lúc này doanh nghiệp sẽ tăng lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ cùng ngành rất nhiều lần.