Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Kinaxis Planning One là nền tảng phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service: SaaS) dựa trên đám mây nhằm mục đích lập kế hoạch, tận dụng công nghệ cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ đã được cấp bằng sáng chế và các thuật toán luôn hoạt động. Giải pháp được phát triển bởi Kinaxis – doanh nghiệp có trụ sở tại Canada, đi đầu trong việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng từ năm 1984.

Kinaxis Planning One giúp các công ty thuộc mọi quy mô bắt đầu hành trình chuyển đổi số cho chuỗi cung ứng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng và hợp túi tiền; ngoài ra còn cho phép lập kế hoạch đồng thời dựa trên các quy trình lập kế hoạch chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối.

Planning One kết hợp các yếu tố chính của một tháp điều khiển với sự đồng bộ hóa tức thì và liên tục của việc lập kế hoạch đồng thời dựa trên nhu cầu, nguồn cung, hàng tồn kho và lập kế hoạch vận hành.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

 • Kế hoạch nhu cầu đồng thuận: So sánh từng luồng dự báo về giá trị ($) so với nhu cầu kế hoạch và kế hoạch hàng năm.  
 • Các ngoại lệ về độ chính xác của dự báo: Tóm tắt số mục dự báo trong đó thước đo vượt quá giới hạn tới hạn đối với danh mục dự báo đã chọn.  
 • Lỗi dữ liệu/ Ngoại lệ: Tóm tắt số lượng lỗi dữ liệu hoặc dữ liệu ngoại lệ trong thực tế lịch sử cần được làm sạch thông qua quy trình xử lý dữ liệu bán hàng.  
 • Giá trị gia tăng dự báo: là dấu hiệu cho biết mỗi luồng dự báo chính xác hơn hay kém chính xác hơn so với dự báo ban đầu ( trong lịch sử thực tế của giai đoạn trước).  
 • Độ chính xác của dự báo: Đo lường độ chính xác của các dự báo bằng bất kỳ phương pháp có sẵn nào (Lỗi âm lượng, MAE/Trung bình, Độ lệch (MPE),…) 
 • Doanh thu thiếu kỳ: Tổng hợp giá trị theo kỳ của doanh thu dự kiến chậm.  
 • Rủi ro về kế hoạch cung ứng: Tóm tắt số lượng các bộ phận, theo thời gian, trong đó kế hoạch cung ứng không thể đạt được do nguyên vật liệu.  
 • Quá tải & thiếu tải: Đếm các ràng buộc quá tải hoặc thiếu tải theo khoảng thời gian, chia thành các ràng buộc chính và các ràng buộc khác. 
 • Vi phạm khối lượng hàng tồn kho quá cao hoặc thấp: Tính tổng giá trị theo khoảng thời gian của kho vượt quá hoặc dưới mức mục tiêu kế hoạch hàng năm đề ra.  
 • Giá trị dư thừa & lỗi thời: Phép đo theo giai đoạn thời gian của giá trị dư thừa hoặc lỗi thời trên một phạm vi.  
 • Tỷ lệ đạt được MPS%: Tính tổng số lượng đơn đặt hàng MPS đúng hạn dưới dạng hàm của tổng số lượng của các đơn đặt hàng MPS, được biểu thị bằng %.  
 • Các bộ phận không phù hợp với yêu cầu: Các bộ phận sẽ có muộn hơn so với ngày yêu cầu. 
 • Thiếu thành phần: Các mặt hàng MPS sẽ bị trễ do các thành phần bị trễ. 
 • Doanh thu trễ: Doanh thu dự kiến bị trễ do các thành phần bị trễ. 
 • So sánh thực tế và mục tiêu: Đo lường thành tiền hàng tồn kho thực tế theo loại bộ phận (ví dụ: thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên liệu thô) so với kế hoạch hàng năm. 
 • Thực tế theo phân loại ABC: Đo lường thành tiền hàng tồn kho thực tế theo phân loại ABC của các bộ phận so với kế hoạch hàng năm. 
 • Mức độ dịch vụ được chứng minh: Tỷ lệ phần trăm mức độ dịch vụ khách hàng được chứng minh mỗi kỳ so với kế hoạch hàng năm. 
 • Khoảng thời gian cung cấp theo danh mục phụ tùng: Phép đo số lượng khoảng thời gian cung cấp số dư hàng tồn kho cuối kỳ (theo kỳ và danh mục) dự kiến sẽ chi trả. 
 • Giá trị dư thừa và lỗi thời: Phép đo theo giai đoạn thời gian của giá trị dư thừa hoặc lỗi thời trong một phạm vi. 

Sắp xếp các kế hoạch chiến lược, chiến thuật và hoạt động bằng cách: 

 • Đặt mục tiêu tài chính.  
 • Đo lường tiến độ.  
 • Xác định khoảng cách giữa cung và cầu.  
 • Cân bằng lại các kế hoạch để tối đa hóa cơ hội, giảm thiểu rủi ro và giữ cho doanh nghiệp có lãi trong môi trường đầy biến động ngày nay. 

Hệ thống giúp kiểm soát chuỗi cung ứng của bạn trong vài giây bằng cách:

 • Kiểm soát những gì đang xảy ra trong chuỗi cung ứng của bạn – từ chiến lược đến hoạt động – với chế độ xem thời gian thực về toàn bộ hệ sinh thái của bạn.  
 • Phá vỡ các silo chức năng 
 • Cộng tác xuyên biên giới công ty  
 • Giúp bạn hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội 

Lợi ích

Dự báo với độ chính xác cao hơn

Cải thiện độ chính xác của dự báo ngắn hạn và dài hạn, đồng thời giảm thời gian chu kỳ quy trình để giữ cho chuỗi cung ứng của bạn luôn hoạt động. 

Giảm thiểu rủi ro

Tối đa hóa cơ hội doanh thu và chủ động giải quyết rủi ro thông qua sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chức năng. 

Khai thác sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo

Giữ cho khách hàng của bạn hài lòng và chi phí của bạn ở mức thấp nhờ khả năng cảm nhận nhu cầu – cho phép bạn đón đầu các nhu cầu đang thay đổi. 

Hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt

Đưa ra các quyết định thực hiện đơn hàng của bạn dựa trên mô hình tác động tài chính và hoạt động hợp lý.

Lập kế hoạch theo thời gian thực

Chủ động xác định các khoảng trống hoặc vấn đề với dự báo nhu cầu, đơn đặt hàng, nguyên vật liệu, công suất, lô hàng và các yếu tố cung cấp khác với các cảnh báo dựa trên ngoại lệ.

Tăng cường hiệu quả kinh doanh

Thực hiện các thỏa thuận sáng suốt để cân bằng mục tiêu giao hàng đúng hạn và mức tồn kho để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của công ty.