Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

DBIZ Middleware là một bộ các giải pháp phần mềm trung gian được thiết kế để giúp doanh nghiệp tích hợp và quản lý các ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu khác nhau. Nó cung cấp các công cụ và khả năng để giải quyết các thách thức liên quan đến tích hợp hệ thống, phát triển ứng dụng, quản lý dịch vụ, và nâng cao hiệu suất.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

  • Tích hợp ứng dụng và dịch vụ: DBIZ Middleware cung cấp các công cụ để kết nối và tích hợp ứng dụng và dịch vụ khác nhau, cho phép chúng tương tác và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả.
  • Phát triển ứng dụng: Nó cung cấp môi trường phát triển ứng dụng và công cụ để xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp và đáp ứng.
  • Quản lý dịch vụ: DBIZ Middleware giúp quản lý và theo dõi các dịch vụ, cung cấp khả năng theo dõi hiệu suất, quản lý tài nguyên và đảm bảo sự khả dụng.
  • Phân phối và Quản lý ứng dụng: Hỗ trợ việc triển khai và quản lý ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau một cách hiệu quả.
  • Bảo mật: DBIZ Middleware cung cấp các giải pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và ứng dụng khỏi các nguy cơ an ninh.

Lợi ích

Cho phép kết nối các ứng dụng và dữ liệu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Cung cấp các tính năng bảo mật giúp bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa bảo mật

Tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng và dịch vụ