Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể chuyên ngành Sợi – Dệt – Nhuộm – May đảm bảo tính tự động hóa cao, cho phép tích hợp với hệ thống đặc thù của chuyên ngành như các hệ thống CAD/CAM, tự động hóa nhà máy, thiết bị giám sát chất lượng sản phẩm, phòng nghiên cứu R&D … trong thiết kế mẫu mã, tính toán giá thành sản phẩm ngay từ công đoạn thiết kế đến sản phẩm đầu cuối Hệ thống cho phép linh hoạt trong tối ưu quy trình sản xuất thông qua kiểm soát năng lực sản xuất, năng lực máy móc, tiêu hao nguyên phụ liệu để đảm bảo tiến độ đơn hàng.

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể

 • Nợ phải trả
 • Khoản phải thu
 • Tài sản cố định
 • Quản lý tiền mặt
 • Sổ cái
 • Marketing
 • Telesales
 • Sales for handhelds
 • Lập kế hoạch chuỗi cung ứng nâng cao
 • Trung tâm chỉ huy kế hoạch nâng cao
 • Tối ưu hóa mạng lưới chiến lược
 • Quản lý nhu cầu
 • Hệ thống quản lý Kho
 • Quản lý vận tải
 • Mua sắm
 • Sản xuất rời rạc
 • Lập lịch sản xuất
 • Hệ thống thực thi sản xuất
 • Quản lý tài sản doanh nghiệp
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Tính lương

Lợi ích

Quản lý các nhà máy, xưởng sản xuất

Quản lý từ nguyên phụ liệu dệt may theo nhu cầu phát sinh đơn hàng đến thành phẩm theo size, cỡ, màu, mẫu mã sản phẩm, giúp tối ưu hóa hàng hóa tồn kho, tiến độ đặt hàng, thời gian giao hàng.

Quản lý vòng đời của hàng hóa từ giai đoạn thiết kế đến lúc thành thành phẩm và phân phối, nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận thiết kế, mua hàng và sản xuất

Quản lý đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian.

Hỗ trợ điều độ sản xuất phân xưởng

Kiểm soát chất lượng thành phẩm đầu ra

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.