Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

SSG cung cấp dịch vụ triển khai và chuyển giao công nghệ từ các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Giới thiệu chung

Dịch vụ

Triển khai theo phương pháp luận triển khai Agile hoặc Oracle Method

 • Agile: thay vì kế hoạch chi tiết từ đầu đến cuối, Agile tập trung vào việc chia dự án thành các chu kỳ ngắn gọi là “sprints”. Mỗi sprint kéo dài từ một đến vài tuần, tập trung vào việc phát triển các tính năng quan trọng nhất hoặc các khía cạnh quan trọng của sản phẩm. SSG và doanh nghiệp sẽ hợp tác chặt chẽ trong quá trình này, liên tục cập nhật và điều chỉnh dự án dựa trên phản hồi thực tế. Cuối mỗi sprint, sản phẩm được cải tiến và có thể triển khai hoặc tiếp tục phát triển. Với cách thức triển khai này sẽ mang lại lợi ích như thúc đẩy tinh thần hợp tác, linh hoạt và thích ứng, giúp đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp mà còn đạt được chất lượng và hiệu suất tốt nhất.
 • Oracle Method: sử dụng nền tảng Oracle Cloud và các giải pháp cơ sở dữ liệu hàng đầu, phương pháp này tập trung vào việc xây dựng ứng dụng doanh nghiệp linh hoạt và mở rộng. Với sự hỗ trợ của Oracle Application Development Framework (ADF) và Oracle Cloud Infrastructure (OCI), doanh nghiệp có thể tận dụng các công cụ và tài nguyên để phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thay đổi và đảm bảo hiệu suất cao cho hệ thống ứng dụng của mình.
 • Chuẩn bị dự án
 • Khảo sát
 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống tiêu chuẩn
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Phát triển, chỉnh sửa hệ thống
 • Vận hành thử
 • Go-live (Đưa hệ thống vào sử dụng)
 • Nghiệm thu hệ thống
 • Bảo hành và hỗ trợ
 • Oracle EPM
 • DBIZ
 • SAS
 • Oracle EBS
 • Oracle Fusion
 • OFSAA
 • Kinaxis SCM Planning

Các phần mềm quản trị