Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Trong bối cảnh “Chuyển hoá Số” (Digital Transformation) và “Công nghiệp 4.0” (Industry 4.0) trở thành các từ khoá phổ biến đại diện cho trào lưu đổi mới doanh nghiệp mới, việc xác định chiến lược chuyển hoá doanh nghiệp sử dụng thông tin làm động lực phát triển trở nên ngày càng cấp thiết.

Để làm được điều này, nhận thức về vai trò của thông tin, công nghệ thông tin và hệ thống thông tin đối với sự chuyển hoá của doanh nghiệp phải được làm rõ, từ đó quyết định đường hướng đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp.

Các nhóm giải pháp SSG đề xuất đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số tổng thể cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics và khai thác cảng không chỉ giúp nâng cao hiệu suất hoạt động, mà còn giúp cải thiện an toàn và bảo mật, đồng thời đóng góp vào sự bền vững của ngành cảng và ngành vận tải biển.

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể

 • Quản lý hiệu quả dòng tiền (Cash Flow Effeciency)
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng (CRM)
 • Giải pháp xây dựng hệ sinh thái cảng thông minh kết nối toàn diện chuỗi cung ứng của khách hàng
 • Quản lý vận tải
 • Quản lý khai thác
 • Phân tích dữ liệu
 • Nền tảng số hóa quy trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ (Supporting business Applications): Quy trình kinh doanh bán hàng, ECM, Quy trình mua sắm, Quy trình thanh toán, Quy trình hỗ trợ nội bộ,…
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý tài sản doanh nghiệp
 • Các tích hợp quan trọng với: Đối tác (Nhà cung cấp), Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Hệ thống kinh doanh của khách hàng, Xuất nhập khẩu, Kê khai thuế và hải quan,…
 • Quản lý tính tuân thủ

Lợi ích

Quản lý và Theo dõi Hàng hóa

Sử dụng công nghệ IoT và cảm biến để theo dõi và quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển và xử lý tại cảng. Điều này giúp cải thiện quá trình quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu thất thoát và tối ưu hóa lưu chuyển hàng hóa.

Tối ưu hóa hoạt động cảng

Sử dụng hệ thống quản lý cảng và các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động cảng, từ quá trình xếp dỡ và nâng hạ hàng hóa đến quản lý giao thông cảng.

Tăng cường dự đoán và bảo trì

Sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để dự đoán sự cố và nhu cầu bảo trì của các thiết bị và cơ sở hạ tầng cảng. Điều này giúp tối ưu hóa lịch trình bảo trì và giảm thiểu thời gian dừng hoạt động.

Bảo mật và An toàn cảng

Số hóa giúp cải thiện an ninh và an toàn cảng bằng cách sử dụng hệ thống giám sát video, hệ thống nhận dạng khuôn mặt và các công nghệ an ninh khác.

Tối ưu hóa quá trình tàu thuyền

Sử dụng số hóa để tối ưu hóa quá trình cập cảng, từ quản lý lịch trình vào cảng đến quy trình cung cấp nhiên liệu và dịch vụ cho tàu thuyền.

Quản lý và Hỗ trợ tàu thuyền

Số hóa cho phép quản lý tàu thuyền và tương tác với tàu thuyền một cách hiệu quả hơn thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS), radar và hệ thống giao tiếp.

Hệ thống quản lý thông tin cảng

Xây dựng các hệ thống quản lý thông tin cảng để theo dõi, quản lý và chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động cảng.

Tương tác và Trao đổi thông tin liên cảng

Số hóa cung cấp các kênh trực tuyến để tương tác và trao đổi thông tin giữa các cảng, cũng như giữa cảng và các bên liên quan khác như tàu thuyền và vận chuyển.

Quản lý môi trường và bền vững

Số hóa giúp quản lý và theo dõi tác động môi trường của hoạt động cảng, giúp thúc đẩy bền vững trong ngành.