Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Ngân hàng là những doanh nghiệp đặc thù với lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng… với những đặc thù nghiệp vụ kế toán phải trả, phải thu, sổ cái, quản lý tài sản cố định, quản lý dòng tiền, thanh khoản… Giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể chuyên ngành ngân hàng giúp quản lý và đồng bộ dữ liệu từ tất cả các phòng ban nghiệp vụ trên một nền tảng, cho phép quản lý từ hội sở đến chi nhánh một cách đồng bộ, nhanh chóng. Cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí cho các hoạt động, quy trình và sản phẩm khác nhau và cung cấp dữ liệu theo thời gian thực (realtime), hoặc gần thời gian thực (near realtime) cho các ứng dụng khai thác dữ liệu và cung cấp các báo cáo nội bộ để hỗ trợ việc phân tích hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, bộ giải pháp của chúng tôi còn giúp lập kế hoạch ngân sách theo các mảng nghiệp vụ của ngân hàng, phân bổ ngân sách theo nhiều chiều thông tin (sản phẩm, đơn vị, chi nhánh/tổng công ty, khối kinh doanh).

Giới thiệu chung

Giải pháp chính

 • Kế toán tổng hợp và sổ cái
 • Kế toán thu
 • Kế toán chi
 • Hệ thống quản lý mua sắm tập trung
 • Tích hợp bút toán tự động từ các hệ thống nguồn bằng công nghệ Accounting Hub
 • Các tiện ích mobile hỗ trợ công việc: Kiểm kê TSCD, Kiểm soát chi phí
 • Phân bổ chi phí đa chiều, đa tầng
 • Xác lập giá vốn theo sự kiện
 • Mô phỏng các tình huống nghiệp vụ
 • Phân tích lợi nhuận đa chiều
 • Trực quan hóa dữ liệu phân tích
 • Hệ thống báo cáo linh hoạt
 • Mô hình tập  trung dữ liệu vận hành
 • Xuất bản dữ liệu
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Chuẩn hóa và xác thực dữ liệu
 • Tổ chức lưu trữ dữ liệu
 • Truy vết dữ liêu
 • Tải dữ liệu lớn
 • Chi phí vận hành
 • Chi phí Tài sản cố định
 • Chi phí nhân sự
 • Bảng cân đối kế toán
 • Kế hoạch dòng tiền
 • Dự báo lợi nhuận và giá vốn nội bộ

Lợi ích

Tăng hiệu quả

 • Cung cấp cơ chế, quy trình kiểm soát và kiểm tra đối soát bút toán chặt chẽ theo từng đối tượng, trường dữ liệu
 • Tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót và cải thiện quá trình vận hành của ngân hàng
 • Đảm bảo dữ liệu thông suốt phục vụ các nghiệp vụ của ngân hàng: hệ thống corebanking, hệ thống hóa đơn điện tử, hệ thống thẻ, …
 • Cho phép sự phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong quá trình tổng hợp số liệu, lên kế hoạch ngân sách, đặc biệt đối với quy mô ngân hàng nhiều bộ phận, phòng ban, trung tâm, chi nhánh

Bảo mật dữ liệu thông tin

Tính năng bảo mật dữ liệu, ngăn chặn truy cập không được phép vào hệ thống, đảm bảo tính an toàn cho ngân hàng

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Giúp các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách cung cấp các công cụ và chức năng giúp họ cải thiện hiệu quả, bảo mật và dịch vụ khách hàng. Điều này có thể giúp các ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đồng thời thu hút và giữ chân khách hàng.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.