Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Oracle Financial Services Analytical Application (OFSAA) là một giải pháp ứng dụng phân tích tài chính dựa trên nền tảng điện toán đám mây được phát triển bởi Oracle Corporation.

Trong thị trường hỗn loạn ngày nay, các tổ chức tài chính cần hiểu rõ hơn về lợi tức rủi ro của họ, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh và nâng cao giá trị lâu dài mang lại cho khách hàng. Ứng dụng Phân tích Dịch vụ Tài chính của Oracle (OFSAA) cho phép các tổ chức tài chính đo lường và đáp ứng các mục tiêu hiệu suất được điều chỉnh theo mức độ rủi ro, nuôi dưỡng văn hóa quản lý rủi ro thông qua tính minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và quy định, đồng thời cải thiện hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng.

OFSAA sử dụng các phương pháp phân tích hàng đầu trong ngành, mô hình dữ liệu dùng chung và kiến trúc ứng dụng để cho phép quản lý rủi ro tích hợp, quản lý hiệu suất, thông tin chi tiết về khách hàng và quản lý tuân thủ. OFSAA tích cực kết hợp rủi ro vào quá trình ra quyết định, cho phép đạt được quan điểm nhất quán về hiệu suất, thúc đẩy văn hóa quản lý rủi ro minh bạch.

OFSAA cung cấp một bộ ứng dụng phân tích dịch vụ tài chính tích hợp, toàn diện cho cả lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

Accounting Standards

 • Hedge Management and IFRS Valuations
 • Loan Loss Forecasting and Provisioning

Advanced Analytical Applications Infrastructure

 • Advanced Analytical Applications Infrastructure
 • Analytical Applications Infrastructure Extension Pack
 • Model Management and Governance

Customer Insight

 • Enterprise Financial Performance Analytics
 • Institutional Performance Analytics
 • Price Creation and Discovery
 • Retail Performance Analytics
 • Retail Customer Analytics

Data Management

 • Data Foundation
 • Balance Computation Engine
 • Data Integration Hub
 • Reconciliation Framework

Enterprise Performance Management

 • Asset Liability Management
 • Balance Sheet Planning
 • Cash Flow Engine
 • Funds Transfer Pricing
 • Profitability Management

Enterprise Risk Management

 • Credit Risk Analytics
 • Market Risk Measurement and Management
 • Liquidity Risk Solution

Regulatory Compliance

 • Capital Adequacy Application Pack
 • Data Governance Application
 • Regulatory Reporting for US FED- Lombard Risk
 • Regulatory Reporting for RBI- Lombard Risk
 • Regulatory Reporting for EBA- Lombard Risk
 • Regulatory Reporting for US Treasury- Lombard Risk
 • Regulatory Reporting for APME
 • Regulatory Reporting for OSFI
 • Agile REPORTER

Finance Modernization

 • Accounting Foundation

Customer Insight

 • Price Creation and Discovery
 • Performance Analytics

Enterprise Performance Management

 • Accounting Standards for Banking
 • Profitability and Balance Sheet Management

Enterprise Risk Management

 • Climate Change Analytics

Accounting Standards

 • Insurance Accounting Analyzer

Actuarial Applications

 • Insurance Loss Modeller

Data Management

 • Data Integration Hub
 • Insurance Data Foundation

Customer Insight

 • Insurance Performance Insight
 • Insurance Planner

Enterprise Performance Management

 • Allocation Manager for Enterprise Profitability

Lợi ích

Cải thiện việc ra quyết định với mô hình dữ liệu thống nhất

OFSAA giúp cải thiện quyền truy cập và sử dụng dữ liệu đối với các nhóm rủi ro, tài chính, ngân quỹ, tuân thủ và ngành nghề kinh doanh với một nguồn thông tin xác thực duy nhất. 

Giảm chi phí và đơn giản hóa chiến lược CNTT của bạn

OFSAA sở hữu sức mạnh điện toán đàn hồi, hiệu suất cao cho các ứng dụng doanh nghiệp bằng cách kết hợp các dịch vụ tự trị của Oracle, bảo mật tích hợp và điện toán serverless. 

Chống tội phạm tài chính và tăng lợi thế cạnh tranh

Hệ thống OFSAA giúp đánh giá hiệu quả rủi ro của khách hàng, phát hiện hành vi bất thường của khách hàng và báo cáo các hoạt động đáng ngờ để ngăn chặn tội phạm tài chính và duy trì sự tuân thủ.