Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Số hóa trong lĩnh vực giáo dục bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ quá trình giảng dạy và học tập đến quản lý học viện. Dưới đây là một số khía cạnh chính của số hóa trong giáo dục:

1. Giảng dạy và Học tập trực tuyến
2. Nền tảng học trực tuyến và quản lý học tập
3. Phân tích dữ liệu học tập
4. Thư viện và Tài liệu số
5. Công cụ học tập và ứng dụng giáo dục
6. Kỹ thuật thực tế ảo và tăng cường
7. Khám phá và Nghiên cứu trực tuyến
8. Quản lý và Tích hợp thông tin học sinh
9. Tạo nền tảng đào tạo liên tục cho giáo viên
10. Quản lý và Hợp tác giữa các cơ quan giáo dục

Giải pháp quản trị tổng thể cho lĩnh vực Giáo dục dựa trên nền tảng Oracle được SSG cung cấp sẽ giúp cho tổ chức của bạn nhanh chóng đạt được những lợi ích và mục tiêu đặt ra trên hành trình chuyển đổi số.

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể

  • Quản lý vòng đời sinh viên (Student LifeCycle)
  • Quản lý học phần và đào tạo (Campus Solution)
  • Quản lý tài liệu (Document Management System)
  • Quản lý nhân sự và tiền lương (HCM)
  • Quản lý tài chính
  • Quản lý chứng chỉ/ tín chỉ
  • Cổng thông tin cho sinh viên/học sinh và các đối tác bên ngoài
  • Các tích hợp quan trọng với: Ngân hàng -Tổ chức tài chính, bảo hiểm và đối tác giáo dục khác.
  • Phân tích chuyên sâu (Analytics)

Lợi ích

Cho phép cung cấp các khóa học và chương trình học trực tuyến, cho phép học viên tham gia từ xa và tận dụng tài liệu học trực tuyến, video bài giảng và các tài liệu tham khảo điện tử.

Hệ thống quản lý học tập (LMS) và nền tảng học trực tuyến giúp quản lý các khóa học, giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập và cung cấp phản hồi cho học viên.

Cho phép thu thập và phân tích dữ liệu về học tập của học viên, từ đánh giá quá trình học đến động lực học tập, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho giảng viên và người quản lý giáo dục.

Cho phép tạo và quản lý tài liệu số, sách điện tử và tài liệu tham khảo trực tuyến, giúp học viên dễ dàng truy cập và nghiên cứu thông tin.

Cung cấp nhiều công cụ và ứng dụng giáo dục sáng tạo, như bảng tương tác, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học ngoại ngữ…

Công nghệ thực tế ảo (VR) và tăng cường (AR) có thể được sử dụng để tạo ra trải nghiệm học tập tương tác và sinh động hơn.

Học viên có thể tiến hành nghiên cứu trực tuyến và tham gia vào các dự án nghiên cứu cộng đồng mở.

Giúp quản lý thông tin học sinh, từ quá trình đăng ký đến việc theo dõi điểm số và thống kê kết quả học tập.

Giúp cải thiện quản lý cơ quan giáo dục và tạo cơ hội hợp tác giữa các trường, ngành và tổ chức giáo dục khác.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.