Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đa nền tảng, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web, desktop và mobile. Java được phát triển bởi James Gosling và cộng sự tại Sun Microsystems vào năm 1995.

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 10 triệu lập trình viên đang sử dụng. Java được dùng để viết mã cho mọi thứ từ ứng dụng di động, phần mềm doanh nghiệp cho đến các ứng dụng dữ liệu lớn,… và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, giải trí,…

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

Các cú pháp của Java hầu hết đều tương tự C+ và C++. Một số thao tác được lược bỏ như thao tác với con trỏ, overload, goto, các cấu trúc như struct và union nhằm đảo bảo tính an toàn và dễ sử dụng.

Java có khả năng “cross-platform” do một chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy tốt trên nhiều môi trường khác nhau. Khả năng độc lập phần cứng và hệ điều hành của ngôn ngữ Java thể hiện ở cấp độ mã nguồn và cấp độ nhị phân.

 • Ở cấp độ mã nguồn: Kiểu dữ liệu trong Java nhất quán cho tất cả các hệ điều hành và phần cứng khác nhau. Chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể biên dịch trên nhiều loại máy khác nhau mà không gặp lỗi.
 • Ở cấp độ nhị phân: Một mã biên dịch có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần dịch lại mã nguồn nhưng cần có Java Virtual Machine để thông dịch đoạn mã này.

Chính xác hơn, Java là loại ngôn ngữ vừa biên dịch vừa thông dịch. Khi viết mã, hệ thống tạo ra một tệp .java. Khi biên dịch, mã nguồn của chương trình sẽ được biên dịch ra mã byte code. Máy ảo Java (Java Virtual Machine) sẽ thông dịch mã byte code này thành machine code (hay native code) khi nhận được yêu cầu chạy chương trình. Phương pháp này giúp các đoạn mã viết bằng Java có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau với điều kiện JVM có hỗ trợ chạy trên nền tảng này.

Khi tạo ra các đối tượng trong Java, JRE sẽ tự động cấp phát không gian bộ nhớ cho các đối tượng ở trên heap. Người dùng không phải tự gọi hủy các vùng nhớ. Bộ thu dọn rác của Java sẽ theo vết các tài nguyên đã được cấp. Khi không có tham chiếu nào đến vùng nhớ, bộ thu dọn rác sẽ tiến hành thu hồi vùng nhớ đã được cấp phát.

Java hỗ trợ lập trình đa tiến trình (multithread) để thực thi các công việc đồng thời.

 • Ngôn ngữ lập trình Java yêu cầu chặt chẽ về kiểu dữ liệu.
 • Dữ liệu phải được khai báo tường minh.
 • Không sử dụng con trỏ và các phép toán với con trỏ.
 • Kiểm soát chặt chẽ việc truy nhập đến mảng, chuỗi. Không cho phép sử dụng các kỹ thuật tràn. Các truy nhập sẽ không vượt quá kích thước của mảng hoặc chuỗi.
 • Quá trình cấp phát và giải phóng bộ nhớ được thực hiện tự động.
 • Cơ chế xử lý lỗi giúp việc xử lý và phục hồi lỗi dễ dàng hơn.

Java cung cấp một môi trường quản lý chương trình với nhiều mức khác nhau.

 • Mức 1 : Chỉ có thể truy xuất dữ liệu cũng như phương phức thông qua giao diện mà lớp cung cấp.
 • Mức 2 : Trình biên dịch kiểm soát các đoạn mã sao cho tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình Java trước khi thông dịch.
 • Mức 3 : Trình thông dịch sẽ kiểm tra mã byte code xem các đoạn mã này có đảm bảo được các quy định, quy tắc trước khi thực thi.
 • Mức 4: Java kiểm soát việc nạp các lớp vào bộ nhớ để giám sát việc vi phạm giới hạn truy xuất trước khi nạp vào hệ thống.

Lợi ích

Đa nền tảng

Java được thiết kế để có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iOS. Điều này có nghĩa là bạn có thể phát triển một ứng dụng Java và chạy nó trên bất kỳ nền tảng nào mà bạn muốn.

Phát triển và Bảo trì ứng dụng dễ dàng

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, điều này giúp cho việc phát triển và bảo trì các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Phương pháp hướng đối tượng giúp bạn chia nhỏ các ứng dụng thành các thành phần nhỏ hơn, dễ hiểu và quản lý hơn.

Bảo mật

Java được thiết kế với tính bảo mật cao, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công bảo mật. Java có một số tính năng bảo mật tích hợp, chẳng hạn như kiểm tra thời gian chạy, quản lý quyền truy cập và mã hóa.

Tốc độ nhanh

Java là một ngôn ngữ lập trình nhanh, giúp cho các ứng dụng chạy nhanh và hiệu quả. Java sử dụng một số kỹ thuật để tăng tốc độ, chẳng hạn như biên dịch mã Java thành mã máy và sử dụng bộ nhớ quản lý tự động.

Đa năng

Java có thể được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ web, desktop đến mobile. Java cũng được sử dụng để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp, trò chơi và ứng dụng học thuật.