Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Oracle Database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến được phát triển và bán bởi Oracle Corporation. Nó là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới và được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, tổ chức, và ứng dụng công nghệ thông tin khác nhau. Oracle Database cung cấp một loạt các tính năng và khả năng mạnh mẽ cho việc quản lý và truy vấn dữ liệu.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

  • SQL và Truy vấn dữ liệu: Oracle Database hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) để thực hiện các truy vấn, cập nhật, xóa và thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
  • Bảo mật và Quản lý người dùng: Nó cung cấp các tính năng quản lý người dùng và bảo mật như phân quyền, mã hóa dữ liệu, kiểm tra bảo mật và theo dõi.
  • Tích hợp Tự động hóa: Oracle Database cung cấp các tính năng tự động điều chỉnh, quản lý tài nguyên tự động và giám sát hiệu suất để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
  • Phân tích và Thống kê: Nó hỗ trợ phân tích dữ liệu thông qua các tính năng như hàm phân tích, windowing, và khả năng thống kê.
  • Hiệu suất và Khả năng mở rộng: Oracle Database cho phép tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng dữ liệu thông qua việc quản lý chỉ số, phân vùng và cơ chế cache.

Lợi ích

Có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng web, ứng dụng di động và ứng dụng doanh nghiệp.

Các tính năng bảo mật mạnh mẽ giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi nguy cơ an ninh.

Khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của các doanh nghiệp.