24 Tháng Mười Một, 2023

SSG tài trợ sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

SSG tài trợ sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

17 Tháng Mười Một, 2023

Đại diện SSG chia sẻ tại TalentX 2023: Tương lai của việc làm và nhân sự dưới tác động của công nghệ

Đại diện SSG chia sẻ tại TalentX 2023: Tương lai của việc làm và nhân sự dưới tác động của công nghệ

7 Tháng Mười Một, 2023

SSG go-live thành công 4 dự án Phát triển ứng dụng cho AEON Việt Nam

SSG go-live thành công 4 dự án Phát triển ứng dụng cho AEON Việt Nam

7 Tháng Mười Một, 2023

SSG & DBIZ Company Trip 2023 – Hạ Long – Miền di sản

SSG & DBIZ Company Trip 2023 – Hạ Long – Miền di sản

9 Tháng Mười, 2023

Hội thảo “Logistics: Ra quyết định nhanh chóng bằng Quản trị Kế hoạch Chuỗi cung ứng Doanh nghiệp”

Hội thảo “Logistics: Ra quyết định nhanh chóng bằng Quản trị Kế hoạch Chuỗi cung ứng Doanh nghiệp”

6 Tháng Mười, 2023

[Case study] POSCO chuyển đổi số thành công nhờ ứng dụng giải pháp Chuyển đổi số Oracle E-Business Suite

[Case study] POSCO chuyển đổi số thành công nhờ ứng dụng giải pháp Chuyển đổi số Oracle E-Business Suite