Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Các nhóm giải pháp SSG đề xuất đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số tổng thể cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Vận tải không chỉ giúp nâng cao hiệu suất hoạt động, mà còn giúp cải thiện an toàn và bảo mật, đồng thời đóng góp vào sự bền vững của ngành vận tải nói chung.

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể

 • Quản lý hiệu quả dòng tiền (Cash Flow Effeciency)
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng (CRM)
 • Giải pháp xây dựng hệ sinh thái cảng thông minh kết nối toàn diện chuỗi cung ứng của khách hàng
 • Quản lý vận tải
 • Quản lý khai thác
 • Phân tích dữ liệu
 • Nền tảng số hóa quy trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ (Supporting business Applications): Quy trình kinh doanh bán hàng, ECM, Quy trình mua sắm, Quy trình thanh toán, Quy trình hỗ trợ nội bộ,…
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý tài sản doanh nghiệp
 • Các tích hợp quan trọng với: Đối tác (Nhà cung cấp), Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Hệ thống kinh doanh của khách hàng, Xuất nhập khẩu, Kê khai thuế và hải quan,…
 • Quản lý tính tuân thủ

Lợi ích

Quản lý và Theo dõi Hàng hóa

Tối ưu hóa hoạt động vận tải

Tăng cường dự đoán và bảo trì

Tăng tính Bảo mật và An toàn

Hệ thống quản lý thông tin vận tải

Quản lý môi trường và bền vững

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.