Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

iDempiere là một phần mềm ERP mã nguồn mở, được phát triển dựa trên nền tảng ngôn ngữ Java. Idempiere là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì nó linh hoạt và có thể tùy chỉnh. Đây cũng là một nền tảng mạnh mẽ có thể hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

 • Kế toán: xử lý các hoạt động kế toán cơ bản như ghi sổ, báo cáo và lập ngân sách.
 • Tài chính: quản lý các hoạt động thanh toán, quản lý tài sản và thu nhập.
 • Bán hàng: quản lý khách hàng, đơn hàng và quản lý kho.
 • Tiếp thị: quản lý chiến dịch, quản lý danh sách khách hàng và phân tích dữ liệu khách hàng.
 • Mua hàng: quản lý nhà cung cấp, đơn hàng và quản lý nhập kho.
 • Sản xuất: quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý đơn hàng sản xuất và quản lý kho thành phẩm.
 • Dự án: quản lý kế hoạch dự án, quản lý ngân sách dự án và quản lý tiến độ dự án.
 • Dịch vụ: quản lý khách hàng, đơn đặt hàng và quản lý tài sản.
 • Tích hợp: tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như CRM, SCM và WMS.
 • Bảo mật: có các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn.
 • Tùy chỉnh: có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn.

Lợi ích

Hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách

Đảm bảo chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng

Giảm thiểu rủi ro

Tối ưu hóa hiệu quả của dự án

Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp