Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối đặt ra yêu cầu giải pháp ERP đáp ứng được các chức năng quản lý kênh phân phối nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát được tất cả các khâu từ nhà cung ứng, dây chuyền sản xuất, kho… đến điểm bán, đại lý…

Giới thiệu chung

Giải pháp tổng thể

 • Account Payable (AP)
 • Account Receivable (AR)
 • Fixed Assets (FA)
 • Cash Management (CM)
 • General Ledger (GL)
 • Treasury
 • Financial Accounting Hub (FAH)
 • iReceivables
 • Marketing
 • TeleSales
 • Sales for Handhelds
 • Advanced Pricing
 • Partner Management
 • Incentive Compensation
 • Human Resourcces
 • Payroll

Lợi ích

Hệ thống quản lý kho hàng cho phép doanh nghiệp tích hợp với các thiết bị quét Barcode/ QRcode, máy in tem nhãn, giám sát hoạt động nhập/ xuất/ tồn tại các kho của đại lý/của hàng/chi nhánh, kịp thời đưa ra các quyết định tổ chức hàng hóa một cách hiệu quả, tránh tình trạng hàng tồn kho quá lâu. Từ đó các chương trình bán hàng được điều chỉnh phù hợp với thực tế nhu cầu của thị trường.

Hệ thống quản lý mua hàng cho phép doanh nghiệp quản lý nguyên liệu, thiết bị, hàng hóa đầu vào trong khi hệ thống quản lý bán hàng tích hợp quản lý tại điểm bán (POS) giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động kinh doanh điểm bán 24/7, tránh thất thoát, gian lận trong quá trình bán hàng.

Phần mềm chạy mượt mà trên mọi nền tảng, trình duyệt, thiết bị từ máy tính, máy tính bảng, điện thoại cho phép nhân viên cập nhật thông tin nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.