Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

.NET là một nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft, được sử dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng và dịch vụ trên nhiều nền tảng khác nhau. Nền tảng .NET bao gồm một loạt các công cụ, thư viện và ngôn ngữ lập trình để hỗ trợ việc phát triển ứng dụng desktop, web, di động và dịch vụ.

Dịch vụ tại SSG triển khai ứng dụng .NET có thể được thực hiện trên nhiều nền tảng và môi trường khác nhau như triển khai ứng dụng Desktop, ứng dụng Web, ứng dụng di động,…

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

  • ASP.NET: cung cấp các công cụ và thư viện để xây dựng các ứng dụng web động, bao gồm cả các ứng dụng web MVC (Model-View-Controller) và Web API.
  • Entity Framework: cho phép làm việc với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng đối tượng và mã nguồn thay vì viết trực tiếp SQL. Entity Framework giúp đơn giản hóa việc truy vấn và thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  • ASP.NET Core: phát triển các ứng dụng web chạy trên nhiều nền tảng như Windows, Linux và macOS. ASP.NET Core cung cấp hiệu suất tốt hơn và tích hợp tốt với công nghệ đám mây.
  • Xamarin: phát triển ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng C#. Xamarin giúp chia sẻ mã nguồn giữa các nền tảng khác nhau như Android và iOS, giảm thiểu công sức phát triển đa nền tảng.
  • ASP.NET Web API: xây dựng các dịch vụ web API để cung cấp dữ liệu và chức năng cho các ứng dụng khác qua giao thức HTTP.
  • .NET Core / .NET 5 và phiên bản mới hơn: Phiên bản .NET Core được đổi tên thành .NET 5 và sau này là .NET 6, .NET 7 và các phiên bản tiếp theo. Đây là các phiên bản đa nền tảng của .NET Framework, hỗ trợ phát triển trên nhiều hệ điều hành và kiến trúc khác nhau.
  • Visual Studio: môi trường phát triển tích hợp mạnh mẽ từ Microsoft, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và nền tảng. Nó cung cấp nhiều tính năng để tạo, kiểm tra và triển khai ứng dụng .NET.
  • Blazor: xây dựng ứng dụng động trên web bằng cách sử dụng C# thay vì JavaScript. Blazor cung cấp các phiên bản WebAssembly và Server để triển khai ứng dụng trực tiếp trên trình duyệt hoặc thông qua máy chủ.
  • Azure DevOps: hỗ trợ quy trình phát triển liên quan đến CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) bằng cách tích hợp các công cụ như source control, build automation, và triển khai ứng dụng lên đám mây Microsoft Azure.

Lợi ích

Đa nền tảng

.NET có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng chạy trên Windows, macOS, Linux và các hệ điều hành khác.

Hiệu suất cao

.NET được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao cho các ứng dụng.

Tính bảo mật

.NET được thiết kế để cung cấp tính bảo mật cho các ứng dụng.