Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Oracle EPM (Enterprise Performance Management) là một tập hợp các ứng dụng và công cụ được phát triển bởi Oracle Corporation nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc quản lý hiệu suất toàn diện và đáp ứng nhanh chóng với môi trường kinh doanh thay đổi. Oracle EPM giúp các doanh nghiệp xây dựng, theo dõi và quản lý kế hoạch tài chính, dự báo, đánh giá hiệu suất và quản lý rủi ro.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

Là một framework gồm các thành phần kỹ thuật và chức năng được chia sẻ giữa các quy trình Cloud EPM. Nó cho phép bạn có trải nghiệm người dùng thống nhất hơn và quản trị đơn giản hóa trên các chức năng kinh doanh khác nhau

Thúc đẩy các kế hoạch linh hoạt, lập kế hoạch dài hạn đến lập ngân sách và lập kế hoạch kinh doanh – được xây dựng dựa trên các phương pháp tốt nhất và công nghệ tiên tiến

Hiểu các sản phẩm hoặc ngành kinh doanh để đưa ra quyết định sáng suốt trong kinh doanh. Xây dựng các mô hình phân bổ minh bạch để phân tích lợi nhuận, chia sẻ chi phí dịch vụ, quản lý tài chính CNTT, chuyển giá thuế

Nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu thay đổi về kinh doanh và tuân thủ đồng thời cung cấp báo cáo nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn. Tận dụng chức năng tích hợp bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ được đóng gói từ đầu đến cuối.

Tự động đối chiếu tài khoản và khớp giao dịch. Cải thiện hiệu quả và độ chính xác của báo cáo tài chính cho doanh nghiệp đồng thời giải quyết vấn đề bảo mật và rủi ro liên quan đến quy trình thường gặp

Điều chỉnh thuế với báo cáo tài chính của công ty để có khả năng hiển thị và tuân thủ tốt hơn. Cung cấp các quy trình thuế doanh nghiệp minh bạch – bao gồm quy định về thuế và báo cáo theo quốc gia (CbCR).

Cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về dữ liệu tài chính và hiệu suất. Người dùng có thể tạo ra báo cáo tùy chỉnh và trực quan để trình bày thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu

Đưa ra các quyết định tốt hơn với phân tích, lập kế hoạch, mô hình hóa và báo cáo đa chiều trong Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM). Oracle Cloud Freeform mang lại sức mạnh và tính linh hoạt quen thuộc của Essbase với khả năng mở rộng và quản trị của SaaS

Quản lý thay đổi trong kinh doanh kết hợp cùng với quản lý dữ liệu doanh nghiệp, bao gồm quản trị dữ liệu doanh nghiệp, trực quan hóa dữ liệu thay đổi và quản lý phân cấp.

Lợi ích

Cải thiện quy trình lập kế hoạch, dự báo và báo cáo tài chính

Tăng cường khả năng đưa ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp