Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Platform (nền tảng) là một cơ sở hoặc môi trường để xây dựng và phát triển các ứng dụng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác. Nó cung cấp một tập hợp các công cụ, tài nguyên và hệ thống để giúp người sử dụng tạo ra và triển khai các giải pháp một cách hiệu quả.

Giới thiệu chung

Các tính năng chính

Sử dụng các platform như iOS (cho các sản phẩm Apple) hoặc Android (cho các sản phẩm dựa trên hệ điều hành Android) để phát triển ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Sử dụng các framework như React, Angular, hoặc Vue.js để phát triển các ứng dụng web tương tác và đáp ứng trên trình duyệt.

  • SaaS (Software as a Service): Xây dựng các ứng dụng và dịch vụ đám mây, như hệ thống quản lý tài chính, quản lý dự án, hoặc dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
  • PaaS (Platform as a Service): Cung cấp một môi trường phát triển và triển khai để người sử dụng có thể xây dựng và triển khai ứng dụng mà không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng.
  • SDK (Software Development Kit): Cung cấp tập hợp các công cụ và tài liệu để phát triển ứng dụng hoặc phần mềm trên một nền tảng cụ thể, ví dụ như Android SDK.
  • API (Application Programming Interface): Cung cấp giao diện để tương tác với một dịch vụ hoặc chức năng cụ thể của một nền tảng. Các nhà phát triển có thể sử dụng API để tích hợp các chức năng này vào ứng dụng của họ.

Cung cấp các công cụ và dịch vụ để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng và thiết bị liên quan đến IoT.

Lợi ích

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Hỗ trợ tích hợp các dịch vụ và công cụ khác nhau, giúp tạo ra các giải pháp toàn diện và đa dạng

Mở rộng và thay đổi ứng dụng hoặc dịch vụ dễ dàng khi cần

Cung cấp các tính năng bảo mật giúp bảo vệ các ứng dụng khỏi các mối đe dọa bảo mật

Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp