Masan

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San

Lĩnh vực hoạt động: Hàng tiêu dùng và tài nguyên