PVFCCo

Tên khách hàng: Công Ty Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí Miền Bắc (tên viết tắt: PVFCCo)

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất phục vụ ngành Dầu khí, nông nghiệp…

Tìm hiểu thêm