Saigon Paper

Tên khách hàng: Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn

Lĩnh vực: Sản xuất giấy