Vinamilk

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa