Suntory Pepsico Vietnam Beverage

Tên khách hàng: Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB)

Lĩnh vực: Nước giải khát