VietCapitalBank

Tên khách hàng: Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Lĩnh vực: Ngân hàng