Dự án triển khai hệ thống ERP Fusion Cloud cho Công ty Thuận Hải – Ngày 11/03/2019

11 Tháng Ba, 2019
Dự án triển khai hệ thống ERP Fusion Cloud cho Công ty Thuận Hải – Ngày 11/03/2019

Dự án triển khai hệ thống ERP Fusion Cloud cho Công ty Thuận

Buổi công bố khởi động dự án triển khai hệ thống ERP Fusion Cloud cho Công ty Thuận Hải được diễn ra tại trụ sở Công ty Thuận Hải.

Hình ảnh tại buổi công bố khởi động dự án

Hình ảnh tại buổi công bố khởi động dự án