Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) là quá trình lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của chuỗi cung ứng nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Quản trị chuỗi cung ứng diễn ra trong toàn bộ quá trình vận chuyển và lưu trữ nguyên liệu, kiểm kê công việc đang thực hiện và các thành phẩm từ điểm gốc đến điểm tiêu thụ.

Giới thiệu chung

Dịch vụ

Việc bổ sung thêm các thành phần quản trị hoặc tăng mức độ của mỗi thành phần chuỗi cung ứng có thể làm tăng khả năng hợp nhất của liên kết quy trình kinh doanh. Các thành phần quản trị chuỗi cung ứng bao gồm:

 • Lên kế hoạch và kiểm soát
 • Cấu trúc công việc
 • Cơ cấu tổ chức
 • Cơ cấu thiết bị dòng sản phẩm
 • Cơ cấu thiết bị dòng thông tin
 • Các phương pháp quản trị
 • Cấu trúc lãnh đạo và quyền hạn
 • Cấu trúc rủi ro và thưởng
 • Văn hóa và thái độ

Lợi ích

Nâng cao hiệu suất

 • Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau.
 • Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa.
 • Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty.

Giảm chi phí

 • Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.
 • Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

Đáp ứng nhanh

 • Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau.
 • Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.