Dự án “Hệ thống tính toán theo dõi và giao chỉ tiêu kinh doanh cho RM”- Ngân hàng Phương Đông

15 Tháng Tám, 2023
Dự án “Hệ thống tính toán theo dõi và giao chỉ tiêu kinh doanh cho RM”- Ngân hàng Phương Đông

Thông tin khách hàng:

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam với nhiều thành tựu vượt bậc, cụ thể: tổng tài sản 42,600 tỷ đồng, tăng 150 lần; nhân sự 2,500 người, tăng trên 35 lần; mạng lưới hoạt động từ 1 Hội sở đã tăng lên trên 100 điểm, hiện diện ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước… Với tốc độ tăng trưởng gấp đôi toàn ngành trong năm 2014, OCB đã và đang tập trung mọi nguồn lực để có những bước đi đột phá trong thời gian tới.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính- Ngân hàng
 • Số lượng RM (Relationship Manager): 2,000+
 • Số người dùng: 500 +

Yêu cầu dự án:

 • RM Planning- Giao chỉ tiêu kinh doanh cho nhân viên RM
 • Tính toán KPI tài chính cho nhân viên RM.
 • Tính toán mức lương 3P dựa trên chỉ số KPIs tài chính của từng RM.
 • Đánh giá KPIs theo RM, theo đơn vị kinh doanh, thống kê toàn hàng.
 • Tích hợp tự động bằng công cụ ODI với dữ liệu nguồn của phòng nhân sự
 • Balanced Scoredcard cho nhân viên kinh doanh và đơn vị kinh doanh

Phạm vi dự án:

 • Toàn hệ thống bao gồm hội sở và các đơn vị kinh doanh.
 • Thời gian triển khai: 4 tháng

Thách thức:

 • Chưa có hệ thống giao chỉ tiêu kinh doanh cho các nhân viên RM một cách chính xác, minh bạch, tham số hóa được các thông tin đầu vào.
 • Dữ liệu đang phân tán trên các file Excel của người dùng cá nhân, các phòng ban trong các khối.
 • Không có cơ chế phê duyệt và kiểm soát thông tin đủ mạnh.
 • Tốn nhiều thời gian trong suốt quá trình từ tính toán giao chỉ tiêu, ghi nhận thông tin thực tế, tính toán KPI, thống kê nhiều cấp độ (RM, Đơn vị kinh doanh, Toàn hàng)

Giải pháp của SSG:

 • Hệ thống RM Planning được xây dựng trên nền tảng công cụ Oracle Hyperion Planning Management với cơ sở dữ liệu đa chiều Essbase.
 • Tham số hóa toàn bộ dữ liệu đầu vào (Hypothesis) để tùy biến các điều chỉnh từ cấp độ toàn hàng/ đơn vị kinh doanh/ tới từng RM cụ thể.
 • Tính toán giao chỉ tiêu theo các sản phẩm của OCB tới từng RM. Thống kê chỉ tiêu giao cấp độ đơn vị kinh doanh/ toàn hàng.
 • Cơ chế phê duyệt và hệ thống báo cáo giao chỉ tiêu chặt chẽ minh bạch.
 • Tính toán KPIs tài chính cho các nhân viên RM và đơn vị kinh doanh tự động/ nhanh chóng và chính xác.
 • Hệ thống báo cáo KPIs đa chiều (sản phẩm, thời gian, đối tượng, nhóm khách hàng),vđa phiên bản (phiên bản số liệu qua các lần phê duyệt, điều chỉnh) và đa cấp độ (RM, đội, đơn vị kinh doanh, toàn hàng).
 • Tính toán lương hiệu quả dựa trên chỉ số KPI tài chính làm cơ sở cho hệ thống tiền lương thực hiện chi trả lương hiệu quả hàng tháng.
 • Cho phép người sử dụng của có thể tùy biến các phân tích theo nhu cầu bằng chức năng Ad-hoc Analytic của Essbase.
 • Theo dõi KPIs tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh real-time.
 • Hệ thống tự động hỗ trợ việc đánh giá định kỳ (Quý, 06 tháng), tự động gửi kết quả cho các đối tượng có liên quan.