Dự án “Kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo gối đầu Rolling Forecast”- Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – FECredit

15 Tháng Tám, 2023
Dự án “Kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo gối đầu Rolling Forecast”- Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – FECredit

Thông tin khách hàng:

Phát triển từ Khối Tín Dụng Tiêu Dùng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), sau gần 6 năm hoạt động, FE CREDIT đã phát triển lớn mạnh thành một công ty tài chính đầu ngành với hơn 15.000 nhân viên và đối tác trải dài khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam qua các sản phẩm và dịch vụ cho vay tín chấp của mình.
Năm 2016 đánh dấu bước tiến vượt bậc của FE CREDIT khi có hơn 4.000 đối tác và 5.800 điểm bán hàng trên toàn quốc

 • Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính - Ngân hàng
 • Quy mô nhân sự: 15,000+
 • Số người dùng: 200 +

Yêu cầu dự án:

 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
 • Phân tích KPI lợi nhuận đa chiều thông tin dựa trên các kênh bán hàng
 • Hệ thống báo cáo BI
 • Phân tích What-If đa kịch bản.
 • Tích hợp với Datawarehouse.
 • Dự báo gối đầu Rolling-Forecast liên tục 18 tháng.

Phạm vi dự án:

 • Cung cấp dịch vụ triển khai mô hình lập kế hoạch Ngân sách tài chính và dự báo của FECredit trên nền tảng Planning and Budgeting Cloud Service của Oracle.
 • Thời gian triển khai: 5 tháng

Thách thức:

 • Kết nối thông tin giữa các bộ biểu mẫu file Excel thường xuyên gặp lỗi và khó kiểm soát tính đúng đắn của thông tin.
 • Không có khả năng phân tích đa chiều thông tin (Khách hàng, sản phẩm, đơn vị kinh doanh, khối kinh doanh, kỳ hạn, mục đích sử dụng sản phẩm…)
 • Không có khả năng dự báo Rolling-Forecast để đánh giá nhanh thị trường và đạt chỉ tiêu kinh doanh
 • Khó khăn trong việc xây dựng các KPIs tài chính, năng lực hoạt động.

Giải pháp của SSG:

 • Sử dụng công cụ Planning Budgeting Cloud Service trên nền tảng của Oracle được SSG xây dựng theo đặc thù của riêng FECredit.
 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính cho toàn bộ các mảng nghiệp vụ của FECredit:
  • Kế hoạch kinh doanh/ Marketing / Chương trình phát triển sản phẩm/ khách hàng/ Kênh bán hàng/ Thu thuần/ Quản lý khoản vay
  • Kế hoạch chi phí hoạt động của ngân hàng
  • Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ/ CCDC
  • Kê hoạch chi phí nhân sự tiền lương & Đào tạo.
 • Xây dựng bộ KPIs đánh giá hiệu quả theo sản phẩm/ khách hàng/ đơn vị kinh doanh/ cấp độ khối. Mô phỏng thẻ điểm cân bằng của các bộ phận kinh doanh bằng Balanced Scorecard
 • Tích hợp dữ liệu từ toàn bộ các nguồn dữ liệu thực tế của ngân hàng: CRM, Core Intellect, Financle, Datawarehouse.
 • Hệ thống báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động với hơn 60 mẫu biểu báo cáo phân tích.
 • Hệ thống phân tích dữ liệu đa chiều- Người sử dụng tự tùy biến phân tích thông tin với chức năng Ad-hoc Analytic.
 • Sử dụng các chức năng What-If Analysis để phân tích đa kịch bản
 • Predictive Planning để dự báo một số chỉ tiêu kinh doanh, biến phí, định phí.