Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Công ty nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

14 Tháng Tám, 2023
Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Công ty nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

Thông tin khách hàng:

 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Hàng tiêu dùng nhanh
 • Quy mô nhân sự: 4,000+
 • Số người dùng: 100 +

Yêu cầu dự án:

 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính bằng công cụ Hyperion Planning Management
 • Báo cáo quản trị thông minh Oracle Business Intelligence (OBI)
 • Balanced Scorecard với KPIs cho Sales, Finance
 • Tích hợp dữ liệu bằng công cụ ODI với hệ thống dữ liệu nguồn trên Oracle EBS.

Phạm vi dự án:

 • Triển khai tại văn phòng chính và toàn bộ các phòng kinh doanh trên cả nước
 • Thời gian triển khai: 4 tháng

Thách thức:

 • Bộ phận Planning của SPVB thiếu công cụ tính toán và lập kế hoạch ngân sách tài chính nhanh chóng, chính xác.
 • Báo cáo quản trị hàng ngày đang phải làm tốn nhiều thời gian, chưa linh động trong việc tìm ra sai sót và điều chỉnh.
 • Bộ phận Control thiếu báo cáo Daily Sales chính xác hàng ngày, dữ liệu chưa được real-time.

Giải pháp của SSG:

 • Sử dụng công cụ Hyperion Planning Management để lập kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo lợi nhuận của SPVB cho tất cả các mảng nghiệp vụ của SPVB:
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Kế hoạch sản xuất
  • Kế hoạch chi phí gián tiếp (Chi phí nhân sự, chi phí hoạt động)
  • Kế hoạch đầu tư (Mua sắm tài sản, dự án, công cụ dụng cụ)
  • Kế hoạch tài chính. Phân bổ ngân sách, phân bổ chi phí.
 • Cho phép phân bổ chi phí đa chiều thông tin (Theo sản phẩm, theo location/ cost center,…). Dễ dàng điều chỉnh công thức và tìm ra sai sót trong suốt quá trình xử lý thông tin.
 • 40 báo cáo ngân sách, kế hoạch tài chính .
 • Báo cáo quản trị bằng công cụ Oracle Business Intelligence (BI), dựa trên các KPIs nghiệp vụ (Tài chính, Sản xuất, Cung ứng, Đầu tư, Nguồn vốn). Người dùng có thể xem các báo cáo KPIs cho Sales, KPIs tài chính real-time.
 • Theo dõi Balanced Scorecard của từng Location/ Cost Center.
 • Cho phép người dùng tại SPVB xem báo cáo trên các thiết bị di động (Mobility- iphone, ipad, android devices). Dữ liệu được tích hợp tự động bằng công cụ ODI với nguồn số liệu từ hệ thống Oracle EBS do SSG xây dựng.