Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo)

15 Tháng Tám, 2023
Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo)

Thông tin khách hàng:

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 19/01/2004. Từ ngày 31/8/2007, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi trở thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí và vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 15/05/2008, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tên viết bằng Tiếng Anh là PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation và tên viết tắt là PVFCCo).

 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Hóa chất, Phân bón
 • Quy mô nhân sự: 3,000+
 • Số lượng user: 500 +

Yêu cầu dự án:

 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính bằng công cụ Hyperion Planning Management
 • Báo cáo quản trị thông minh Oracle Business Intelligence (OBI)
 • Balanced Scorecard với KPIs cho Sales, Finance, Supply Chain, Production, Profitability, Workforce
 • Tích hợp dữ liệu bằng công cụ ODI với hệ thống dữ liệu nguồn trên Oracle EBS, hệ thống quản lý nhân sự, quản lý dự án, hệ thống bảo trì nhà máy.

Phạm vi dự án:

 • Toàn hệ thống bao gồm hội sở và các đơn vị kinh doanh.
 • Thời gian triển khai: 10 tháng

Thách thức:

 • Chưa có hệ thống giao chỉ tiêu kinh doanh cho các nhân viên RM một cách chính xác, minh bạch, tham số hóa được các thông tin đầu vào.
 • Dữ liệu đang phân tán trên các file Excel của người dùng cá nhân, các phòng ban trong các khối.
 • Không có cơ chế phê duyệt và kiểm soát thông tin đủ mạnh.
 • Tốn nhiều thời gian trong suốt quá trình từ tính toán giao chỉ tiêu, ghi nhận thông tin thực tế, tính toán KPI, thống kê nhiều cấp độ (RM, Đơn vị kinh doanh, Toàn hàng)

Giải pháp của SSG:

 • Sử dụng công cụ Hyperion Planning Management để lập kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo lợi nhuận của PVFCCo cho tất cả các mảng nghiệp vụ:
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Kế hoạch sản xuất
  • Kế hoạch chi phí gián tiếp (Chi phí nhân sự, chi phí hoạt động)
  • Kế hoạch đầu tư (Mua sắm tài sản, dự án, công cụ dụng cụ)
  • Kế hoạch tài chính. Phân bổ ngân sách, phân bổ chi phí.
 • Cho phép phân bổ chi phí đa chiều thông tin (Theo sản phẩm, theo đơn vị thành viên, theo nhóm sản phẩm,…). Dễ dàng điều chỉnh công thức và tìm ra sai sót trong suốt quá trình xử lý thông tin.
 • Báo cáo quản trị bằng công cụ Oracle Business Intelligences (Oracle BI), dựa trên các KPIs nghiệp vụ (Tài chính kế toán, Sản xuất, Cung ứng, Kho) cho phép PVFCCo quản trị và phân tích thông tin. Người dùng có thể xem các KPIs real-time
 • Theo dõi Balanced Scorecard cho các đơn vị thành viên, văn phòng tổng công ty.
 • Cho phép người dùng tại PVFCCo xem báo cáo trên các thiết bị di động (Mobility- iphone, ipad, android devices)
 • Dữ liệu được tích hợp tự động bằng công cụ ODI với nguồn số liệu từ hệ thống Oracle EBS do SSG xây dựng và các hệ thống nguồn khác như: Hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống bảo trì nhà máy, hệ thống quản lý dự án.
 • Hỗ trợ việc xây dựng các báo cáo quản trị nội bộ và báo cáo tài chính truyền thông với bên ngoài.
 • Kiểm soát ngân sách mua sắm và đầu tư trên hệ thống Oracle EBS.