Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Công ty Cổ phần Gemadept

15 Tháng Tám, 2023
Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Công ty Cổ phần Gemadept

Thông tin khách hàng:

Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Logistics - Khai thác cảng - Bất động sản - Trồng rừng
 • Quy mô nhân sự: 2,000+
 • Số người dùng: 500 +

Yêu cầu dự án:

 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính bằng công cụ Hyperion Planning Management
 • Báo cáo quản trị thông minh Oracle Business Intelligence (OBI)
 • Balanced Scorecard
 • KPIs cho Sales, Finance, Supply Chain.
 • Tích hợp dữ liệu bằng công cụ ODI với hệ thống dữ liệu nguồn trên Oracle EBS

Phạm vi dự án:

 • Triển khai tại Trụ sở chính và toàn bộ đơn vị thành viên của Gemadept trên cả nước
 • Thời gian triển khai: 6 tháng

Thách thức:

 • Khó khăn trong việc đánh giá phân tích hiệu quả lợi nhuận / chi phí của loại hình kinh doanh của Gemadept.
 • Không có khả năng phân tích đa chiều thông tin (Nhóm khách hàng, sản phẩm, đơn vị kinh doanh)
 • Tích hợp với nguồn số liệu thực tế từ hệ thống Oracle EBS.
 • Khó khăn trong việc xây dựng các KPIs tài chính, năng lực hoạt động

Giải pháp của SSG:

 • Sử dụng công cụ Hyperion Planning Management để lập kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo lợi nhuận của Gemadept cho tất cả các mảng nghiệp vụ:
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Kế hoạch sản xuất
  • Kế hoạch chi phí gián tiếp (Chi phí nhân sự, chi phí hoạt động)
  • Kế hoạch đầu tư (Mua sắm tài sản, dự án, công cụ dụng cụ)
  • Kế hoạch tài chính. Phân bổ ngân sách, phân bổ chi phí.
 • Cho phép phân bổ chi phí đa chiều thông tin (Theo sản phẩm, theo đơn vị thành viên, theo ngành nghề kinh doanh,…). Dễ dàng điều chỉnh công thức và tìm ra sai sót trong suốt quá trình xử lý thông tin.
 • 60 báo cáo ngân sách, kế hoạch tài chính .
 • Báo cáo quản trị bằng công cụ Oracle Business Intelligence Applications (Oracle BI Apps), dựa trên các KPIs nghiệp vụ (Tài chính, Sản xuất, Cung ứng, Đầu tư, Nguồn vốn) cho phép Gemadept sử dụng lại các KPIs theo chuẩn mực của thế giới để quản trị và phân tích thông tin. Người dùng có thể xem các báo cáo KPIs real-time
 • Xây dựng thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard để đánh giá cho từng đơn vị, ngành nghề kinh doanh và tổng công ty
 • Cho phép người dùng tại Gemadept xem báo cáo trên các thiết bị di động (Mobility- iphone, ipad, android devices)
 • Dữ liệu được tích hợp tự động bằng công cụ ODI với nguồn số liệu từ hệ thống Oracle EBS do SSG xây dựng.
 • Hỗ trợ việc xây dựng các báo cáo quản trị nội bộ và báo cáo tài chính truyền thông với bên ngoài.
 • Kiểm soát ngân sách mua sắm và đầu tư trên hệ thống Oracle EBS.