Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

15 Tháng Tám, 2023
Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Thông tin khách hàng:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập ngày 28/03/2008.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính - Ngân hàng
 • Quy mô nhân sự: 8,000+
 • Số người dùng: 4,000 +

Yêu cầu dự án:

 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính Hyperion Planning Management
 • Phân tích KPI lợi nhuận đa chiều thông tin dựa trên Balanced Scorecard của ngân hàng.
 • Balanced Scorecard
 • Hệ thống báo cáo BI
 • Phân tích What-If đa kịch bản.
 • Công cụ ODI tích hợp với các số liệu nguồn.
 • Datawarehouse.
 • Hệ thống giao chỉ tiêu kinh doanh cho RM (RM Planning)

Phạm vi dự án:

 • Triển khai trên toàn hệ thống, bao gồm hội sở và hơn 160 đơn vị kinh doanh.
 • Thời gian triển khai: 8 tháng

Thách thức:

 • Khó khăn trong việc đánh giá phân tích hiệu quả lợi nhuận / chi phí của ngân hàng.
 • Không có khả năng phân tích đa chiều thông tin (Khách hàng, sản phẩm, đơn vị kinh doanh, khối kinh doanh, kỳ hạn, mục đích sử dụng sản phẩm…)
 • Tích hợp với các nguồn số liệu thực tế để tập trung trên một hệ thống đánh giá hiệu quả (Dữ liệu thực tế tới từ nhiều nguồn: PeopleSoft, Oracle EBS, Core Banking, Core thẻ, Core Tiết kiệm bưu điện, …)
 • Khó khăn trong việc xây dựng các KPIs tài chính, năng lực hoạt động.

Giải pháp của SSG:

 • Sử dụng công cụ Hyperion Planning Management trên nền tảng cơ sở dữ liệu đa chiều Essbase để lưu trữ, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
 • Lập kế hoạch ngân sách tài chính cho toàn bộ các mảng nghiệp vụ của ngân hàng:
  • Kế hoạch kinh doanh/ Marketing / Chương trình phát triển sản phẩm/ khách hàng.
  • Kế hoạch chi phí hoạt động của ngân hàng
  • Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ/ CCDC
  • Kê hoạch chi phí nhân sự tiền lương & Đào tạo.
 • Xây dựng bộ KPIs đánh giá hiệu quả theo sản phẩm/ khách hàng/ đơn vị kinh doanh/ cấp độ khối. Mô phỏng thẻ điểm cân bằng của ngân hàng Balanced Scorecard
 • Tích hợp dữ liệu từ toàn bộ các nguồn dữ liệu thực tế của ngân hàng: Dữ liệu nhân sự (PeopleSoft), dữ liệu tài chính (Oracle EBS), dữ liệu giao dịch của ngân hàng (Core Banking, Core Thẻ, Core Tiết Kiệm Bưu Điện).
 • Hệ thống báo cáo thông minh Oracle Business Intelligence (OBI) đánh giá hiệu quả hoạt động với hơn 100 mẫu biểu báo cáo phân tích.
 • Hệ thống phân tích dữ liệu đa chiều- Người sử dụng tự tùy biến phân tích thông tin với chức năng Ad-hoc Analytic.