Dự án “Theo dõi các chỉ số hoạt động doanh nghiệp, tự động phân tích”- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

14 Tháng Tám, 2023
Dự án “Theo dõi các chỉ số hoạt động doanh nghiệp, tự động phân tích”- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Thông tin khách hàng:

Công ty cổ phần Tôn Đông Á là đơn vị chuyên sản xuất thép cán nguội, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng. Công ty thành lập ngày 5 tháng 11 năm 1998 với tên ban đầu là Công ty TNHH Đông Á, sau đó chuyển thành Công ty TNHH Tôn Đông Á vào năm 2004. Đầu năm 2009, Tôn Đông Á có bước ngoặt lớn là chuyển đổi từ hình thức công ty TNHH sang công ty cổ phần để phù hợp với tình hình mới, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước và thế giới.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Tôn Thép
 • Quy mô nhân sự: 2,000+
 • Số người dùng: 100 +

Yêu cầu dự án:

 • Hệ thống báo cáo quản trị Oracle Business Intelligence Applications (OBI Apps).
 • Balanced Scorecard
 • Tích hợp số liệu nguồn từ hệ thống Oracle EBS do SSG xây dựng.

Phạm vi dự án:

 • Triển khai tại trụ sở chính của Tôn Đông Á và các nhà máy
 • Thời gian triển khai: 5 tháng

Thách thức:

 • Hệ thống ERP tại Tôn Đông Á do SSG xây dựng đã vận hành ổn định và cần thiết phải có hệ thống báo cáo quản trị phục vụ ban lãnh đạo để cung cấp cho lãnh đạo của Tôn Đông Á cái nhìn chi tiết và kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Chưa có hệ thống KPIs chuẩn cho toàn bộ nghiệp vụ của Tôn Đông Á.

Giải pháp của SSG:

 • Triển khai giải pháp báo cáo quản trị thông minh- Oracle Business Intelligence Applications (OBI Apps).
 • Triển khai hệ thống đánh giá và phân tích các KPIs cho: Tài chính kế toán – Finance, Mua sắm- Procurement and Spend, Cung ứng- Supply Chain. Với hơn 300 báo cáo phân tích. Phân hiệu quả lợi nhuận / chi phí cho toàn bộ các sản phẩm của Tôn Đông Á.
 • Người dùng tại Tôn Đông Á có thể dễ dàng phân tích đa chiều thông tin (Sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn vị sản xuất, nhà cung ứng, nhóm chi phí,…).
 • Khả năng cá nhân hóa công cụ phân tích, người dùng tự chỉnh sửa các báo cáo phân tích cho riêng mình.
 • Ban lãnh đạo tại Tôn Đông Á sử dụng báo cáo của hệ thống trên các thiết bị di động.
 • Dữ liệu thể hiện real-time được SSG thiết kế tích hợp tự động từ hệ thống ERP- Oracle EBS.
 • Theo dõi Balanced Scorecard cho các KPI chuẩn mực có sẵn của Oracle:
  • Employee Expenses
  • General Ledger
  • Inventory
  • Order Fullfillment
  • Order Management
  • Payables / Receivables
  • Procurement Performance
  • Profitability
  • Supplier Performance
  • Spend Analyzer