Dự án triển khai ERP cho Công ty CPDV Giao Hàng Nhanh (GHN) – Ngày 05/09/2018

27 Tháng Ba, 2019
Lễ khởi dộng dự án Oracle E-Business Suite cho công ty Dệt may Thiên Nam đã diễn ra vào lúc 14h ngày 21/11/2016 tạị Trụ sở chính của công ty Thiên Nam
Dự án triển khai ERP cho Công ty CPDV Giao Hàng Nhanh (GHN) – Ngày 05/09/2018

Lễ công bố khởi động dự án ERP cho Công ty GHN đã được diễn ra tại trụ sở GHN.

Dự án triển khai hệ thống phần mềm ERP Procurement tại GHN trên nền tảng công nghệ Oracle EBS. Dự kiến dự án sẽ được triển khai và đưa vào vận hành trong vòng 5 tháng.

Hình ảnh trong buổi công bố khởi động dự án

Ngày 03/01/2019

Hệ thống đã được đưa vào vận hành đúng tiến độ

Hình ảnh trong buổi công bố đưa hệ thống vào vận hành