Dự án “Triển khai hệ thống ODS – Operational Data Store” – Ngân hàng MB

8 Tháng Chín, 2023
Dự án “Triển khai hệ thống ODS – Operational Data Store” – Ngân hàng MB

Thông tin khách hàng:

Ngày 4/11/1994, Ngân hàng TMCP Quân đội được thành lập với số vốn gần 20 tỷ đồng, 25 nhân sự và một điểm giao dịch duy nhất tại 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội.
Tính đến hết năm 2022, hệ thống mạng lưới MB có 306 điểm giao dịch khắp cả nước và 03 điểm giao dịch tại nước ngoài.

Giai đoạn 2017 – 2021 đánh dấu quá trình tiền đề chuyển đổi số của MB. Giai đoạn 2022-2026, MB tiếp tục trên con đường chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, từng bước thực hiện mục tieu trở thành một công ty công nghệ, doanh nghiệp số hàng đầu Việt Nam.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính ngân hàng. Bao gồm các hoạt động:
  • Hoạt động dịch vụ tài chính
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 • Quy mô nhân sự: 16,000+

Thông tin dự án:

 • Địa điểm triển khai: Hội sở Ngân hàng MB
 • Thời gian triển khai: 12 tháng

Giải pháp:

 • Cung cấp giải pháp và triển khai hệ thống ODS có tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi trên nền tảng máy chủ Oracle Exadata
 • Xây dựng hệ thống ODS trích xuất dữ liệu từ 34 hệ thống nguồn của ngân hàng, sử dụng giải pháp công nghệ Oracle Golden Gate và Oracle Data Integrator theo hai dạng Realtime và Batch
 • Hệ thống đáp ứng được nhu cầu chỉnh sửa dữ liệu đã tích hợp từ hệ thống nguồn về ODS mà không làm thay đổi dữ liệu trên hệ thống nguồn. Hệ thống đáp ứng lưu vết được việc chỉnh sửa và số liệu trước chỉnh sửa
 • Hệ thống ODS cung cấp dữ liệu theo thời gian thực (realtime), gần thời gian thực (near realtime) và batch cho các ứng dụng khai thác dữ liệu (hệ thống hưởng thụ).
 • Hệ thống báo cáo theo thời gian thực (realtime) và các báo cáo vận hành lấy dữ liệu trực tiếp từ hệ thống ODS sửa dụng công nghệ Oracle Analytics Publisher.
 • Xây dựng vùng dữ liệu lịch sử (data historical), phân vùng dữ liệu lịch sử đủ các phân vùng lưu trữ Hot, Warm, Cold đáp ứng nhu cầu lưu trữ của ngân hàng.
 • Xây dựng cơ chế phân quyền ở lớp báo cáo và lớp dữ liệu.