Dự án “Triển khai Oracle ERP và Oracle RAC” – Tập đoàn Hoa Sen

14 Tháng Tám, 2023
Dự án “Triển khai Oracle ERP và Oracle RAC” – Tập đoàn Hoa Sen

SSG đã triển khai Oracle EBS cho tất cả các nhà máy và trụ sở chính, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của khách hàng với nhiều người dùng đồng thời hơn và nhiều mô-đun kinh doanh Oracle sẽ được triển khai trong tương lai, vì vậy SSG tư vấn nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại bao gồm máy chủ cơ sở dữ liệu và triển khai Oracle Real Application Cluster (RAC) để đảm bảo tối đa tính khả dụng.

Thông tin khách hàng:

 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Tôn thép
 • Quy mô nhân sự: 7,000+
 • Số người dùng: 500+

Yêu cầu dự án:

 • Triển khai Oracle EBS R12 trên Oracle Database
 • Hạng mục Tính giá, Đóng kỳ, Quản lý đơn hàng 

Dịch vụ SSG cung cấp:

 • Triển khai Oracle ERP ở tất cả nhà máy và trụ sở chính
 • Thời điểm bắt đầu dự án: Tháng 10/2016

Thách thức:

 • Cải thiện hiệu suất khi đóng kỳ tài chính.
 • Đảm bảo hiệu quả hoạt động trong mỗi lĩnh vực của doanh nghiệp để bù đắp lợi nhuận giảm trong ngành thép và cải thiện năng suất. Tăng tốc độ chuỗi cung ứng nội bộ;
 • Quản lý tất cả các lĩnh vực chức năng bao gồm tài chính, mua hàng, tồn kho với một ứng dụng ERP toàn diện cung cấp mô hình dữ liệu tiêu chuẩn ngành công nghiệp để quản lý hiệu quả hoạt động thép và khắc phục hiệu suất không hiệu quả.
 • Cải thiện khả năng theo dõi dữ liệu để tối ưu hóa quy trình kiểm toán.
 • Tăng cường bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách áp dụng vai trò và phân quyền cho hơn 500 người dùng hệ thống.
 • Hơn nữa, cơ sở dữ liệu phải hoạt động hiệu suất cao để cho phép khả năng phân tích kinh doanh đa chiều.

Giải pháp của SSG:

 • Triển khai Oracle ERP, bảo trì và hỗ trợ người dùng cuối như một dịch vụ dài hạn của SSG.
 • Mua và cài đặt Oracle Database Appliance (ODA) Server. Sử dụng riêng cho Ứng dụng Oracle EBS.
 • Triển khai Oracle Real-Application Cluster (RAC) với 2 nút kích hoạt.
 • Nâng cấp cơ sở dữ liệu lên phiên bản 12c và áp dụng các tính năng bảo mật mới để đạt được an ninh dữ liệu từ đầu đến cuối với mô hình bảo mật dựa trên vai trò và chức năng của Oracle.
 • Sử dụng thiết bị sao lưu chuyên nghiệp để sao lưu hàng ngày.