Lễ công bố khởi động dự án ERP cho Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh – Ngày 30/01/2018

30 Tháng Một, 2018
Lễ công bố khởi động dự án ERP cho Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh – Ngày 30/01/2018

Lễ công bố khởi động dự án ERP cho Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh

Ngày 30/01/2018

Lễ công bố khởi động dự án ERP cho Công ty CP Dệt Bảo Minh đã được diễn ra tại văn phòng Công ty CP Dệt Bảo Minh. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ Oracle EBS.

Hình ảnh trong buổi công bố khởi động dự án