Dịch vụ

Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ triển khai và chuyển giao công nghệ từ các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Xem thêm

Dịch vụ thuê ngoài

SSG cung cấp dịch vụ chuyên gia như người của doanh nghiệp, đảm nhận các phần công việc phức tạp, đặc thù của từng mô hình kinh doanh để đảm bảo thông suốt toàn bộ hoạt động.

Xem thêm

Phát triển ứng dụng

Dựa trên yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp với các mô hình kinh doanh khác nhau và sự phát triển của tổ chức theo định hướng chuyển đổi số, Công nghiệp 4.0, SSG cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng đặc thù

Xem thêm

Tích hợp hệ thống

SSG cung cấp dịch vụ chuyên gia kết nối giữa các hệ thống, bao gồm cả phần cứng máy chủ, hạ tầng công nghệ điện toán đám mây phần mềm vận hành kinh doanh và quản trị doanh nghiệp khác nhau trong một môi trường doanh nghiệp thống nhất, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc

Xem thêm

Giải pháp

Khách hàng thành công

Các chuyên gia tư vấn của SSG cùng với khách hàng phát triển các kỹ năng về quản lý, kỹ thuật công nghệ, tạo ra các chức năng mới hoặc các luồng nghiệp vụ mới để giúp khách hàng quản lý tốt hơn.

Tin tức & Sự kiện