Dự án “Triển khai hệ thống ODS – Operational Data Store” – Ngân hàng MB

Dự án “Triển khai hệ thống ODS – Operational Data Store” – Ngân hàng MB

Xem thêm

Dự án triển khai bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp Oracle EBS R12 – Tổng Công ty Cổ phần Thép Minh Phú

Dự án triển khai bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp Oracle EBS R12 – Tổng Công ty Cổ phần Thép Minh Phú

Xem thêm

Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo)

Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính, ngân sách, báo cáo phân tích đa chiều”- Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo)

Xem thêm

Dự án “Hệ thống tính toán theo dõi và giao chỉ tiêu kinh doanh cho RM”- Ngân hàng Phương Đông

Dự án “Hệ thống tính toán theo dõi và giao chỉ tiêu kinh doanh cho RM”- Ngân hàng Phương Đông

Xem thêm

Dự án “Kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo gối đầu Rolling Forecast”- Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – FECredit

Dự án “Kế hoạch ngân sách tài chính và dự báo gối đầu Rolling Forecast”- Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – FECredit

Xem thêm

Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Dự án “Lập kế hoạch và theo dõi chỉ số tài chính và ngân sách, cáo cáo phân tích đa chiều”- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Xem thêm

Khách hàng

Các chuyên gia tư vấn của SSG cùng với khách hàng phát triển các kỹ năng về quản lý, kỹ thuật công nghệ, tạo ra các chức năng mới hoặc các luồng nghiệp vụ mới để giúp khách hàng quản lý tốt hơn.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số.